Regulaminy

Regulaminy

Nowa strona 2

ZASADY

ZACHOWANIA SIĘ

W STOWARZYSZENIU

 

1.  W Stowarzyszeniu traktujemy się po koleżeńsku (mówimy sobie po imieniu).

 

2.  Nie wolno przebywać w Stowarzyszeniu będąc pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość.

 

3.  Członek Stowarzyszenia powinien brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.

 

4.  Członek Stowarzyszenia winien swym zachowaniem stwarzać atmosferę twórczej pracy samopomocowej w stosunku do pozostałych kolegów i koleżanek.

 

5.  Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest dbać o porządek i mienie znajdujące się w lokalu Stowarzyszenia.

 

6.  Wszystkie osoby przychodzące do Stowarzyszenia mają obowiązek wpisywania się do listy obecności

(nie dotyczy środy).

Za Zarząd Stowarzyszenia

 

Prezes Zarządu -

Marek Korpas

 

 

 

R E G U L A M I N

dla młodzieży przebywającej na terenie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech” w Kraśniku.

 

Młodzież wyrażająca chęć przebywania i uczestniczenia w zajęciach na terenie Klubu, zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania poniższego regulaminu.

 

1.   Młodzież przychodząca do Stowarzyszenia, obowiązana jest wpisać się do zeszytu obecności z podaniem imienia i nazwiska, klasy oraz zapoznać się z poniższym regulaminem.

2.   W Stowarzyszeniu obowiązuje koleżeńskość, kulturalne zachowanie, nie używanie wulgarnych słów.

3.   Na terenie Stowarzyszenia zabrania się spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz przychodzenia w stanie nietrzeźwym.

4.   Zabrania się palenia papierosów.

5.   W lokalu Stowarzyszenia należy zmieniać obuwie na sportowe (tenisówki lub ciapy).

6.   Młodzież przebywająca w Stowarzyszeniu zobowiązana jest do dbania o mienie i porządek.

7.   Młodzież szkolna w Stowarzyszeniu może przebywać do godziny :18.00.

8.   Gospodarz lub osoba odpowiedzialna ma obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

9.   Osoby nie przestrzegające regulaminu będą wypraszane z Stowarzyszenia.

 

Date

20 lipiec 2016

Tags

Dokumenty

Odwiedź Nas:

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „UŚMIECH"

23-204 Kraśnik
ul. Władysława Sikorskiego 11
tel. (081) 884 49 23

Kontakt

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Trzeźwościowe "UŚMIECH"

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?