Aktualności

Finansowanie

Działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana jest ze środków:

– Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kraśniku 

– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

– Składek członkowskich