Aktualności

Grupy Wsparcia

Oferujemy bezpłatną pomoc w zakresie
rozmów indywidualnych i spotkań w grupie:


Porady indywidualne (motywowanie, rehabilitacja)
Członkowie Stowarzyszenia (wg listy dyżurów)
w każdy piątek w godz. 16.00-18.00

Grupa Informacyjno – Edukacyjna dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie
Członkowie Stowarzyszenia (wg listy dyżurów)
w drugą i w czwartą środę
w godz. 16.00-18.00

Grupa wsparcia wspierająca abstynencje (rehabilitacja)
Członkowie Stowarzyszenia (wg listy dyżurów)
W każdy wtorek
w godz. 18.00-21.00

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu
Członkowie Stowarzyszenia (wg listy dyżurów)
W pierwszą i trzecią środę miesiąca
w godz. 16.00-18.00