Aktualności

Bezpłatne Porady Prawne

Biuro Porad Prawnych  i Obywatelskich

ul. Kościuszki 7a (I p.)

 23-200 Kraśnik

 tel: (81) 821 02 96

krasnik@mamprawo.eu

Funkcjonujące Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Kraśniku  powstało w ramach  projektu „MAM PRAWO” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych.

Projekt objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana.

            Celem projektu „Mam Prawo” jest zapewnienie do kwietnia 2014 r.  mieszkańcom powiatu  kraśnickiego dostępu do wysokiej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły w szczególności osoby znajdujące się w sytuacji materialnej i rodzinnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad. Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji – osobom biednym, pokrzywdzonym, tym którzy stracili pracę, a często także nadzieję na lepszą przyszłość.

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom nasz projekt obejmie swoimi działaniami w szczególności osoby zamieszkałe w miastach powiatowych, miasteczkach oraz na terenach pozamiejskich, gdzie tego typu wsparcie było jak dotąd niedostępne. Dodatkowo system porad wyjazdowych obejmie osoby nie mogące swobodnie poruszać się – starsze, niepełnosprawne, opiekujące się osobami zależnymi.

W ramach projektu wdrażany jest także innowacyjny system poradnictwa internetowego – świadczonego przez utworzoną w tym celu e-kancelarię prawną. Nasze poradnictwo internetowe doskonale wpisuje się w projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Dzięki wyposażeniu w najbliższym czasie minimum 90% mieszkańców naszego regionu w szerokopasmowy internet, dostęp do bezpłatnych e-porad prawnych i obywatelskich będzie otwarty dla wszystkich potrzebujących jej osób

W odpowiedzi na problemy lokalnej społeczności w dostępie do informacji i bezpłatnych usług prawnych prowadzona jest intensywna kampania promocyjna poradnictwa. Dodatkowo cyklicznie wydawany będzie biuletyn informacyjny w formie bezpłatnego kwartalnika, dostępnego też na stronie internetowej projektu. Publikowane w biuletynie teksty prezentować będą prawne aspekty najbardziej popularnych obszarów życia społecznego, zawodowego
i gospodarczego oraz najczęstsze problemy, z którymi spotykają się mieszkańcy regionu oraz możliwość ich rozwiązania.

Z poważaniem

Kamila Niziołek-Duda

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego