Aktualności

KLUBY ZSAWL

Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny

lubelskie.krajowarada.pl

e-mail: zsikal@wp.pl

prezes związku: Wojciech Zielonka

Lista adresowa klubów i stowarzyszeń

Lubelszczyzny

Lista adresowa klubów i stowarzyszeń w

Polsce