Aktualności

Bóg bezsilnym daje moc” Wyjeżdżamy 28.07.2018 o godz. 00.30

Program Spotkania:

28 lipca 2018 r. (sobota)
 10.00 Droga Krzyżowa (plac przy nowej dzwonnicy)
 11.30 Otwarcie 26 Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, katecheza, wręczenie statuetki „PELIKAN” (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
 12.00-16.00 Spotkanie przy muzyce (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
 14.30 Msza Święta za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” (bazylika górna) – intencje zgłaszamy w kancelarii dla pielgrzymów
 16.00 Prelekcja – Mika Dunin (ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)


 17.00 Rozpoczęcie mityngów:
 AA – Anonimowi Alkoholicy (plac mityngowy przed bazyliką, a w razie deszczu ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
 Al-Anon – Krewni i Przyjaciele Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
 DDA/DDD – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej)
 NA – Anonimowi Narkomani (bazylika dolna – kaplica św. Jana Pawła II)
 AH – Anonimowi Hazardziści (Sala Królewska przy kościele św. Doroty)
 HAZ – ANON – bliscy uzależnionych od hazardu (przy wejściu do Sali Królewskiej obok kościoła św. Doroty – prezentacja)
 AP – Anonimowi Palacze (bazylika dolna – kaplica św. S. Papczyńskiego)
 AJ – Anonimowi Jedzenioholicy (kaplica Krzyża Świętego – dolna część kościoła MB Częstochowskiej) – mityng informacyjny
 Alateen – Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
 SLAA – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości (kościół MB Częstochowskiej)
 AD – Anonimowi Depresanci (sala św. Stanisława Kostki – Centrum Pomocy)
 WARSZTATY WSPARCIA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH I ICH RODZIN oraz Mityng – Sala Kominkowa
 SA – Anonimowi Seksoholicy (budynek za Centrum Pomocy) – miting otwarty w godz. 17.00-18.30
 S-Anon – Krewni i Przyjaciele (budynek za Centrum Pomocy) – prezentacja mityngów.
 
 19.00 Msza Święta oraz Apel Maryjny (Bazylika górna )
 
 21.30 Ciąg dalszy wszystkich mityngów:
 AA – Anonimowi Alkoholicy (plac przed bazyliką, a w razie deszczu bazylika górna)
 Pozostałe mityngi bez zmiany miejsca.
 
 • Spowiedź dla uczestników spotkań w godzinach 6.00 – 21.00 (Bazylika górna)
 • Spotkania Indywidualne z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi w godzinach 9.00 – 16.45 (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
 • godz. 15.00 spotkanie i warsztaty kolporterów literatury AA (sala nr 17 w Licheńskim Centrum Pomocy)
 • Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie pod głównymi schodami bazyliki.
 Tam też czekają na Państwa pamiątkowe identyfikatory, okolicznościowa pieczęć
 • Literatura – plac za bazyliką
 Niedziela godz. 7.30 – Msza Św. na zakończenie Spotkań Trzeźwościowych (bazylika górna)
 
 Z ŻYCZENIAMI POGODY DUCHA
 ORGANIZATORZY