Aktualności

Co to jest alkohol?

Alkohol to napój znany i pity na całym świecie, to środek odurzający,
silnie wpływający na psychikę i funkcjonowanie organizmu oraz
zachowanie człowieka. Po wypiciu, alkohol zmienia świadomość,
nastrój, wpływa na sposób myślenia, mówienia, poruszania się, a jego
działanie ma przy tym skutki krótko – i długoterminowe. Poza tym,
przyspiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi, jest silnym obciążeniem dla
wątroby bez działania, której nie mógłby zostać strawiony i wydalony z organizmu.

Alkohol zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu,
powoduje zaburzenia pamięci, utrudnia przypominanie sobie czegoś i
zapamiętywanie nowych informacji, wywołuje zakłócenia równowagi,
osłabia refleks, uniemożliwia koncentracje i utrudnia podejmowanie
decyzji. Zakłóca działanie zmysłów – wzroku, słuchu, powonienia,
smaku i dotyku. Po alkoholu człowiek często robi rzeczy, których normalnie by nie zrobił,
zakłóceniu ulega, bowiem zarówno moralna jak i zdroworozsądkowa ocena rzeczywistości.
Alkohol młodym ludziom stwarza iluzje ciekawszego i pełniejszego życia,
daje złudzenie kontaktu i więzi, jednym obietnice luzu i relaksu
innym zapomnienia
ściąga.pl