Aktualności

Alkohol nocą

 

 

Ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych – badanie odbioru wprowadzonego ograniczenia przez gminy i Policję
PARPA

Wiele gmin wskazuje jednakże, że rozwiązanie to byłoby o wiele skuteczniejsze, jeśli byłoby obligatoryjne, a nie fakultatywne. Dobrowolność wprowadzenia takiego mechanizmu powoduje, że większość gmin z niego nie korzysta – co ma negatywny wpływ na gminy, które zakaz wprowadziły.
Prowadzi bowiem do zjawiska nabywania napojów alkoholowych przez mieszkańców danej gminy w sąsiednich gminach.

Warto dodać, że ograniczenia w godzinach sprzedaży napojów alkoholowych obowiązują w wielu krajach europejskich m.in. w Irlandii, Portugalii, Litwie, Słowenii, Estonii, Szwecji, Hiszpanii, Finlandii, Łotwie oraz Norwegii.