Aktualności

W liczbach

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych
od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie – na ok. 2,5 mln

Źródło: PARPA