Aktualności

Podsumowanie roku 2021

Niebawem rozpoczniemy kolejny rok, zatem warto zrobić małe podsumowanie 2021 roku.
I choć był to rok „pandemiczny” udało nam się uczestniczyć i zorganizować wiele ciekawych projektów.

Według stanu na 15.12.2021 r Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech”
liczyło 26 członków, w tym:

– 16 zwyczajnych
– 1 wspierający
– 9 Honorowych

Z naszej oferty skorzystało około 100 osób.

Pełniliśmy 144 dyżurów w Grupach Wsparcia, w tym:
– Grupa Wsparcia uzależnienie – 50
– Grupa Wsparcia współuzależnienie – 23
– Informacyjno-edukacyjna uzależnienie – 22
– Porady indywidualne – 49

Nasi członkowie brali czynny udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
miasta Kraśnik.

Braliśmy udział w pracach nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2021 –2025

Razem z władzami miasta Kraśnik oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku
utworzyliśmy Zimowy Punkt Informacyjno – Interwencyjny adresowany do osób bezdomnych,
gdzie od dnia 20.10.2021 do chwili obecnej nasi członkowie odbyli 40 dyżurów.

Nasz przedstawiciel wybrany został do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.

Organizowaliśmy spotkania, festyny rodzinne, takie jak np. „Spotkanie Opłatkowe”,
„Rodzinny Festyn nad Zalewem Kraśnickim” i wiele innych.

Obchodziliśmy rocznice trzeźwościowe naszych członków.

Braliśmy udział w szkoleniach takich jak np.
„Ogólnopolskie Warsztaty Przedstawicieli Stowarzyszeń Abstynenckich “Wspólnie znaczy lepiej”

Uczestniczyliśmy w Obozie Terapeutyczno- Szkoleniowo – Rekreacyjnym Zwierzyniec 2021.

Naszą „fejsbukową” stronę polubiło 699 osób. Mamy 732 obserwujących

natomiast nasza strona Internetowa odwiedzana była 1460 razy.

Nasza działalność finansowana jest z
Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kraśniku
oraz środków własnych.