Aktualności

Walne Zgromadzenie – sprawozdawcze

W dniu 10.06.2022 roku

I termin o godz. 1830, II termin godz. 1900.

Obecność wszystkich członków i kandydatów obowiązkowa!!!

Zarząd Stowarzyszenia