Aktualności

Mikołajki

W dniu 07.12.2022 r w Stowarzyszeniu zorganizowaliśmy “Mikołajki” dla dzieci z dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. Były paczki, zabawa i świetny, świąteczny nastrój.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zadania. składamy panu Andrzejowi Rolla – Staroście Kraśnickiemu, panu Łukaszowi Skokowskiemu – Sekretarzowi Powiatu i Radzie Powiatu.

Zadanie zrealizowaliśmy również z środków Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Kraśniku.