Aktualności

Święta, święta …..

W dniu 10 12 2022r członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w “opłatku wigilijnym”
zorganizowanym przez Stowarzyszenie,, Animus ” w Poniatowej.