Aktualności

Kontakt AA

INFOLINIA AA:
801 033 242

czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00 – 22:00

Uwaga! Infolinia obsługuje telefony stacjonarne i komórkowe.
W dni robocze, godzinach 8:00 – 16:00 wszytkie połączenia kierowane są do Biura Służby Krajowej AA w Warszawie. W pozostałym czasie infolinia obsługiwana jest przez Punkty Informacyjno Kontaktowe regionów AA w Polsce. Koszt połączenia jak za połaczenie lokalne, zgodnie z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego abonenta telefonu stacjonarnego.

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
00-677 Warszawa
ul. Piękna 31/37
tel. 22 828-04-94

(poniedziałek, wtorek, środa. 8:00 – 18:00; czwartek, piątek. 8:00 – 16:00)
e-mail: aa@aa.org.pl

Region AA LUBLIN 

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK)

Telefon: 81 563 10 82 czynny w poniedziałek i piątek godz.17:00 -19:00

Tel. kom. 538 896 076 czynny codziennie w godz. 18:00 – 21:00

Adres: 20-124 Lublin ul. Bazylianówka 85

Dane teleadresowe:

e-mail: lublin@aa.org.pl – pik007@aa.org.pl

Intergrupa AA POWIŚLE

Adres: 24-320 Poniatowa ul. 1-go maja 15 (Klub Abstynenta “Animus”)

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK)

Telefon: 733 766 464 czynny od poniedziałku do piątku godz. 19:00 – 20:00. PIK czynny w każdą środe w godz. 19:00 – 20:00.

Adres PIK: 24-100 Puławy, Kowalskiego 1

e-mail: powisle007@aa.org.pl