Aktualności

Zmiana postrzegania własnego życia

Pierwsze pytania trzeźwo myślącego alkoholika

Uzależnienie od alkoholu nazywane zamiennie chorobą alkoholową lub alkoholizmem, rozumiane jest jako zaburzenie, polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Trudność z kontrolowaniem ilości wypijanego alkoholu jest kluczowa i stanowi podstawę do diagnozy choroby alkoholowej. Występują cztery fazy uzależnienia, w każdej z nich można rozpocząć leczenie. Od czego ma zacząć alkoholik? Co to jest trzeźwość? Najkrótsza definicja trzeźwości to nieustanne poznawanie siebie + zmiana. Jedynie przełamanie zaprzeczenia i przedostanie się przez  zakłamanie do rozumnego myślenia i realistycznej, a nie nałogowej, oceny faktów, może zapoczątkować wyzdrowienie z uzależnienia. Zaledwie zapoczątkować, bo droga do uzyskania zdrowia psychicznego, fizycznego, duchowego, emocjonalnego i społecznego jest długa i trudna.
cd. tutaj