Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 12.05.2023 roku

I termin o godz. 18.00,
II termin godz. 18.30.
Obecność wszystkich członków i kandydatów obowiązkowa!!!
Zarząd Stowarzyszenia