AA

rzut

"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia"

rzut

Grupa Anonimowych Alkoholików
“12 Kroków”

Spotkania w każdy Czwartek
godz. 18.30
ul. Lubelska 88

 

– Pierwszy czwartek m-ca: 12 Kroków

– Drugi czwartek m-ca: 12 Tradycji i 12 Koncepcji

– Trzeci czwartek m-ca: miting WK – czytanie fragmentu z Książki Anonimowi Alkoholicy dzielenie, się swoim doświadczeniem z czytanego fragmentu

– Czwarty czwartek m-ca: Historia Osobista – zaproszona osoba (spikerka)

Mitingi są otwarte – każdy może przyjść.

           

“Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.”