Historia Stowarzyszenia

   Klub Abstynenta „UŚMIECH” w Kraśniku powstał 26.11.1982 r. Założycielami klubu byli: Jadwiga Kuśmierska ówczesna kierownik poradni odwykowej, Klementyna Grabowska ówczesna terapeutka poradni leczenia uzależnień alkoholowych w Kraśniku, oraz doktor Józef Zaborowski. Józef Biernkiewicz i Marian Nowakowski jako jedni z pierwszych pacjentów poradni. Z czasem liczba zaczęła rosnąć do około 15 osób po trzech latach. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w czwartki. Data pierwszego z nich stała się umowną datą powstania Klubu. W późniejszym czasie grupa założycielska opracowała regulamin Klubu oraz obrała nazwę Klubu -„UŚMIECH”.

    Od początku swojego istnienia Klub Abstynenta „UŚMIECH” miał swoją siedzibę  w lokalu Poradni Odwykowej przy ul. Kościuszki 26, a fundusze na zakup potrzebnego wyposażenia klub otrzymał od Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego.

    W miarę upływu lat przybywało członków klubu. Klubowiczami byli ludzie z Kraśnika i okolic, którzy zdobyte u nas doświadczenia niejednokrotnie wykorzystywali w tworzeniu nowych placówek.

    I tak w 1997 r. powstał Klub Abstynenta ”Ostoja” w dzielnicy fabrycznej Kraśnika. A w roku 1992 powstał Klub Abstynenta „Płomyk” w Urzędowe , a w 1993 r. Klub Abstynenta „Koniczynka” w Gościeradowie. Z powodu  dużej ilości klubowiczów  lokal przy ul. Kościuszki stał się zbyt ciasny i w 1992 r. władze miasta zorganizowały nową obszerną siedzibę przy ul. Koszarowej gdzie przebywaliśmy do końca lipca 1997 r. , w listopadzie 1997 r. po czteromiesięcznym pobycie w lokalu zastępczym przeprowadziliśmy się do nowego obszernego pomieszczenia przy alei 1000-lecia.
Dzięki temu że mamy zapewniony lokal możemy spokojnie prowadzić swoją działalność statutową.

    Klub Abstynenta „UŚMIECH” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą spędzić wolny czas bez alkoholu. Organizujemy abstynenckie imprezy okolicznościowe zabawy, bale abstynenckie itp. Zapewniamy możliwość  spędzenia czasu przy brydżu, tenisie stołowym, grach planszowych, rozmowach i pogadankach. Od niedawna naszą tradycją stały się wieczorki słowno -muzyczne, na których  swoją twórczość prezentują zarówno członkowie klubu jak i zaproszeni goście min. Anna i Krzysztof Lorencowie z Klubu Rodzin Abstynenckich  „Serce” z Warszawy, Arkadiusz Targoński bard Lubelski.

    Szczególną uwagę nasz klub poświęca dzieciom, są organizowane ferie zimowe dla dzieci z miasta pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem. Codziennie od poniedziałku do piątku klub udostępniany jest dzieciom pragnącym u nas pograć w tenisa stołowego lub gry planszowe. Wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury byliśmy organizatorami festynów z okazji Dnia Dziecka zakończenia wakacji. Organizowaliśmy turnieje sportowe, gry z różnych okazji jak i bez okazji. Posiadamy przeszkolony sztab ludzi, pozwalający na uruchomienie telefonu zaufania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Dzięki dobrze układającej się współpracy i zrozumieniu z władzami miasta i Miejską Komisją Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Poprzez swoją długoletnią działalność Klub na trwałe wtopił się w krajobraz naszego miasta .Organizujemy wiele imprez dla środowiska abstynenckiego  jak i dla całego społeczeństwa. Do stałych przedsięwzięć należy zaliczyć min . organizacje ferii zimowych dla dzieci z rodzin  dysfunkcyjnych  i najuboższych, czy turnieje tenisa stołowego dla wszystkich chętnych dzieci.

    Przez długi okres Klub ”UŚMIECH” był członkiem Federacji Klubów Abstynenckich w Polsce, aż do jej rozwiązania w 1997 roku. Od tego czasu jest członkiem nowo powstałego Związku Klubów Abstynenta Lubelszczyzny i Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego w Skierniewicach.

    11.Maja 2007 roku uchwałą walnego zebrania została zmieniona nazwę na Stowarzyszenie Trzeźwościowe „UŚMIECH”, oraz rozszerzyliśmy swoja podstawową działalność.

Klub kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę. Pierwsza z nich mieściła się przy ul. Kościuszki, następnie w budynku Przedszkola przy ul. Koszarowej oraz AL Tysiąclecia 3B.  Ponownie dysponowaliśmy lokalem przy ul. Kościuszki 26 (stara przychodnia zdrowia) a w 2013 r otrzymaliśmy lokal przy ul. Sikorskiego 11 w Dzielnicy Fabrycznej Kraśnika czyli obecną lokalizację stowarzyszenia.