Komisja

Miejski Program
Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2023 – 2025

Program 2023-2025

 

Harmonogram bezpłatnych porad i konsultacji

 


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Szpitalna 1a
23-204 Kraśnik
tel./fax 81 825 41 35

www.uzaleznienia.krasnik.pl

Uzależnienia – informacje

www.uzaleznieniamops.krasnik.pl

 


Zasady kontaktu z osobami z problemem alkoholowym

Jak rozmawiać…..

.


Bezpłatne Porady Prawne

.
poradyprawne

.


Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Procedura..

.