Regulaminy

rzut

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W STOWARZYSZENIU

 1. W Stowarzyszeniu traktujemy się po koleżeńsku (mówimy sobie po imieniu).
 1. Nie wolno przebywać w Stowarzyszeniu będąc pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość.
 1. Członek Stowarzyszenia powinien brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
 1. Członek Stowarzyszenia winien swym zachowaniem stwarzać atmosferę twórczej pracy samopomocowej w stosunku do pozostałych kolegów i koleżanek.
 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest dbać o porządek i mienie znajdujące się w lokalu Stowarzyszenia.
 1. Wszystkie osoby przychodzące do Stowarzyszenia mają obowiązek wpisywania się do listy obecności (nie dotyczy poniedziałku).

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Zarządu 

Marek Korpas

rzut

R E G U L A M I N

Dla młodzieży przebywającej na terenie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech” w Kraśniku.

Młodzież wyrażająca chęć przebywania i uczestniczenia w zajęciach na terenie Stowarzyszenia, zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania poniższego regulaminu.

 1. Młodzież przychodząca do Stowarzyszenia, obowiązana jest wpisać się do zeszytu obecności z podaniem imienia i nazwiska, klasy oraz zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. W Stowarzyszeniu obowiązuje koleżeńskość, kulturalne zachowanie, nie używanie wulgarnych słów.
 3. Na terenie Stowarzyszenia zabrania się spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz przychodzenia w stanie nietrzeźwym.
 4. Zabrania się palenia papierosów.
 5. W lokalu Stowarzyszenia należy zmieniać obuwie na sportowe (tenisówki lub ciapy).
 6. Młodzież przebywająca w Stowarzyszeniu zobowiązana jest do dbania o mienie i porządek.
 7. Młodzież szkolna w Stowarzyszeniu może przebywać do godziny :18.00.
 8. Gospodarz lub osoba odpowiedzialna ma obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 9. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą wypraszane z Stowarzyszenia.