Aktualności

Otwarcie nowego lokalu.

21.06.2023 – oficjalne otwarcie nowego lokalu Stowarzyszenia Trzeźwościowego “USMIECH” w Kraśniku

Dziękujemy:
Staroście Kraśnickiemu – panu Andrzejowi Rolla
Przewodniczącemu Rady Powiatu – panu Jackowi Dubiel
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Partycypacji Społecznej – pani Beacie Niedziałek
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani  Emilii Beacie Nicał
Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – panu Krzysztofowi Ślusarz
Członkom Honorowym Stowarzyszenia
za udział w tak ważnym dla Nas wydarzeniu.

Społeczność Stowarzyszenia.
Zdjęcia 

Fotografie z imprezy wykonane przez pracownika Urzędu Miejskiego.