Adresy

rzut

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Fabryczna 6

23-204 Kraśnik

tel. 793 728 282

czynna:

poniedziałek 11.00 – 18.00

wtorek, środa 8.00 – 16.00

czwartek, piątek 8.00 – 16.00

——————————————

Ośrodek Terapii Uzależnień

ul. Fabryczna 6

23-204 Kraśnik

tel. 081 884 53 18

czynny:

poniedziałek – czwartek 8.00 – 20.00

piątek 8.00- 15.35

Informacja:

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Fabryczna 6

23-204 Kraśnik

tel. 793 728 282

 

Ośrodek Terapii Uzależnień

ul. Fabryczna 6

23-204 Kraśnik

tel. 081 884 53 18

 

Niebieska Linia (Przemoc)

tel. 0 801 12 00 02

tel. 022 6660060

tel. 081 825 41 35

 

Pomarańczowa Linia

(system pomocy rodzinom w których występuje problem alkoholowy)

tel. 081 825 43 99

Dom Dziecka

ul. Sikorskiego 19

23-210 Kraśnik

tel. 081 825 69 80

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 2

23-210 Kraśnik

tel. 081 826 18 72

Wioska Dziecięca “SOS”

ul. Gmeinera 8

23-210 Kraśnik

tel. 081 825 86 22

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

 

Bractwo Księdza Zielińsakiego

ul. Narutowicza 31

23-200 Kraśnik

tel. 081 825 26 34

 

Centrum Wolontariatu

ul. Klasztorna 3

23-200 Kraśnik

tel. 0 503 13 86 64

 

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Oboźna 36

23-200 Kraśnik

tel. 081 825 27 215

 

PIO-Punkt Informacji Obywatelskiej

ul. Grunwaldzka 2

23-210 Kraśnik

tel. 081 825 43 99